Sługa Boży, Carlo Acutis, jako gorliwy katecheta, zawsze szukał coraz nowszych sposobów, by pomóc innym wzmocnić ich wiarę. W związku z tym, jako swoją spuściznę pozostawił nam swoje wystawy, wśród których w szczególny sposób wyróżnia się ta przedstawiająca Cuda eucharystyczne. Podczas zwiedzania wystaw Meeting di Rimini w 2002 roku, Carlo zdecydował się zorganizować wystawę na temat Cudów eucharystycznych uznanych przez Kościół Nie było to łatwe zadanie: trwało około dwa i pól roku i wymagało również zaangażowania członków jego rodziny. Korzyści duchowe, jakie niesie za sobą wystawa, początkowo nie były przewidywalne, Obecnie możemy stwierdzić, że Wystawa gościła na wszystkich 5 kontynentach, również dzięki pewnym szczególnym osobom, wśród których wyróżniają się członkowie The Real Presence Association and Education, którzy mieli ogromny wkład w to dzieło.

Wreszcie w 2014 roku udało nam się zakończyć przygotowanie wystawy poświęconej Maryi Pannie. Carlo rozpoczął prace nad wystawą w 2006 roku, ale nie był w stanie ich dokończyć z powodu białaczki, która szybko wycieńczyła jego organizm i doprowadziła do śmierci. Drogę duchową młodego Sługi Bożego Carla Acutisa mocno naznaczyła Maryja Panna „Korna i wyższa nad stworzenie wszelkie” (Dante Alighieri), a Carlo od samego początku postawił sobie cel naśladowania wszystkich jej cnót. Maryja Panna była dla niego najwyższym przykładem czystości i bezwarunkowej miłości do Boga.

Najświętsza Maryja Panna odkryła przed ludźmi obraz tego, czym Kościół, pielgrzymujący na ziemi, pewnego dnia będzie na końcu tego świata. Wiemy, że świętość dla każdego chrześcijanina spełni się wyłącznie poprzez intensywne życie w Wierze, Nadziei i Miłości. Carlo pisał, że Maria "jest wzorem tych trzech cnót teologicznych, a przykład jej wiary, wzmacnianej idealną miłością powinien zachęcać nas do podążania drogą w kierunku świętości, pomimo naszych słabości”.

Słuchając słów Anioła, który zwiastował jej narodziny Zbawiciela, który miał przyjść i ustanowić nieskończone Królestwo oraz stworzyć przymierze między Bogiem a ludźmi i wyrażając swoją zgodę, Maria podarowała nam idealny obraz, na którym możemy wzorować nasze życie. Wzniosłym owocem jej współuczestnictwa w Bożym planie odkupienia było powszechne macierzyństwo Maryi: “Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski.” (LG 61) W jedności z Chrystusem i jemu poddana, Maryja współpracowała w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny z dziełem Zbawiciela dla otrzymania łaski odkupienia dla całej ludzkości. “Współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela” (LG, 61). Dlatego łatwo zrozumieć powody, jakimi kierował się Carlo interesując się ciągle wszystkimi objawieniami Maryi Dziewicy, które niczym jaśniejące gwiazdy od ponad dwóch tysiącleci oświetlały drogę wielu ludzi.

“Z pewnością, mawiał Carlo, cuda dokonane przez Maryję Dziewicę podczas jej objawień na ziemi mogą znacznie wspomóc i wzmocnić Wiarę wielu osób. …Jak można zignorować, pytał często, wiadomości , które zostawiła nam Maryja?” “A jednak, mawiał, znając naszą małą Wiarę, w jej wiecznej dobroci, Maryja chciała dokonać wielu cudów, właśnie po to, by pomóc nam wierzyć i mimo tych widocznych znaków wiele osób nadal pozostaje obojętnymi!”

Carlo mawiał “wiele osób szuka znaków z Niebios by wzmocnić swoją wiarę, lecz wiele jest również tych, którzy nawet ich nie szukają, lecz gdy je znajdą przypadkiem, celowo ignorują je, ponieważ są zbyt pochłonięci bieżącymi sprawami”. On jednak nigdy nie tracił wiary, gdyż pielęgnował w swoim sercu wiecznie żywą nadzieję, że wcześniej lub później, Anioły Stróże stworzą okoliczności sprzyjające uwrażliwieniu dusz, które oddaliły się od Boga i sprawią, że rozpoczną one życie w większej zgodzie z ich Prawami. Naszym życzeniem, tak jak życzył sobie tego Carlo, jest, by dzięki tej wystawie wiele osób odnalazło drogę, która prowadzi do Boga i by również oni mogli nieść światło tym, którzy znajdują się jeszcze w ciemności.

 
Brak wyników.