RÓŻANIEC TO NAJKRÓTSZA DRABINA
PROWADZĄCA DO NIEBA

Carlo kochał Matkę Bożą i nie rezygnował ze spotkań z nią, które określał “najbardziej doniosłym momentem każdego dnia”, a które oznaczały właśnie odmawianie Różańca Świętego. Carlo już od najmłodszych lat rozumiał, że Maria stanowiła przepustkę do wspólnoty z Jezusem. Pośród tytułów przy pomocy których czczona jest Maryja Dziewica i poświęconych jej Kościołów, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach ma szczególne znaczenie w życiu chłopca. Z tym Sanktuarium jest mocno związana rodzina matki Carla. Wśród ich przodków znajdują się dwie Święte: Julia Salzano i Katarzyna Volpicelli, obie mocno związane z Błogosławionym Bartolo Longo, założycielem Sanktuarium z Pompejach. To oddanie Maryi Pannie Carlo czuł w domu już od maleńkości i z pewnością został nim głęboko naznaczony.

TROCHĘ HISTORII

Różaniec ma wiekową tradycję. Wydaje się, że pochodzi z XII wieku, kiedy już od pewnego czasu był odmawiany przez zakonników klasztoru kartuzów. Szybko został rozpowszechniony w całym świecie katolickim, przyjmując różne formy, lecz zachowując zawsze inwokację do Maryi Przenajświętszej. Popularność Różańca została potwierdzona również przez liczne bractwa i stowarzyszenia, które zarówno w przeszłości, jak i obecnie noszą jego nazwę. 7 października obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Ustanowił je Papież Grzegorz XIII, zamieniając istniejące dotychczas w tym dniu „Święto zwycięstwa Maryi dziewicy”, które ustanowił jego poprzednik Święty Pius V, by upamiętnić zwycięstwo pod Lepanto floty chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turecką, zagrażającą wybrzeżom weneckim.     
Również w odniesieniu do modlitwy Pozdrowienie Anielskie w obecnym brzmieniu: wielu zgadza się, że powstała dzięki zakonnikom zakonu kartuzów i rozprzestrzeniła się w całym Kościele. O ile połączenie słów pozdrowienia Elżbiety i Anioła jest starsze, o tyle druga część modlitwy powstała stosunkowo niedawno. Istotnie, wstęp: "Sancta Maria, ora pro nobis" ("Święta Mario, módl się za nami") pojawił się pierwszy raz w brewiarzu kartuzjańskim z XIII wieku. W XIV wieku, również w brewiarzach kartuzjańskich, modlitwa rozwinęła się: "Ora pro nobis peccatoribus. Amen" ("Módl się za nami grzesznymi. Amen"). Czasem dodaje się "Mater Dei" ("Matko Boża") po imieniu Marii. Wreszcie, w 1350 roku, pojawiła się w brewiarzu kartuzjańskich następująca forma: "Nunc et in hora mortis. Amen." ("Teraz i w godzinę śmierci [naszej]. Amen.").

CARLO TWIERDZIŁ,
ŻE ZARAZ PO SAKRAMENCIE
EUCHARYSTII,
RÓŻANIEC ŚWIĘTY
JEST NAJPOTĘŻNIEJSZĄ
BRONIĄ,
SŁUŻĄCĄ
DO WALKI Z DIABŁEM

 

 

 
Brak wyników.